Forside

Bevissthet, kunnskap, kreativitet og mot

Nøkkelingrendiensene til bærekraftig virksomhetsutvikling.

Creatios Consulting

 

Jeg tilbyr tjenester innen analyse, innovasjonsprosesser, strategiutvikling og implementering. I tillegg tilbyr jeg tjenester relatert til ledelse av kunstsamlinger i bedrifter og organisasjoner. Mine tjenester bidrar til økt fleksibilitet og omstillingsevne hos kundene ved å løse vanskelige utfordringer de ikke har kompetanse internt til å løse selv. Jeg sørger også for å ta unna topper i kundenes arbeidsmengde, når det er behov.

 

Jeg har en Master of Managementgrad fra Handelshøyskolen BI som er bygget opp av programmene Nyskaping og kommersialisering, Scenarios, Foresight and Strategy og Strategisk ledelse. Som et støttfelt til dette har jeg kompetanse i prosjektledelse fra Høgskolen i Molde med fokus på prosjektorganisering, teamledelse, planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter. I tillegg har jeg en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.

 

Tidligere prosjekter og arbeidserfaring er som strategikonsulent og prosjektleder, men jeg har også jobbet mye med formidling og salg.

 

Kombinasjonen av å tenke både ledelse, strategi og forretningsutvikling kombinert med samfunn- og kultur gjør at jeg tenker utenfor boksen og stiller spørsmål andre ikke har så lett for å tenke på. Min styrke ligger i at jeg er god til å analysere, både kontekster og mennesker, se hvor skoen trykker og samtidig være kreativ i å tenke løsninger.

 

Dette er grunnen til at jeg er den rette å velge hvis dere sitter med utfordringer for din virksomhet som krever:

1. Forståelse av hvor utfordringene faktisk ligger.

2. Evne til å finner langsiktige og bærekraftige løsninger til utfordrigene.

3. Hjelp til å implementere løsningene og håndtere endringsprosesser.

 

Jeg kan bidra som rådgiver eller prosjektleder, med alle faser eller utvalgte faser avhengig av behov, med oppfølging og evaluering av hvert prosjekt.

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

 

 

 

Monica Haltvik

MINE FAGOMRÅDER

ANALYSE

 

Analyse av informasjon, for å få en dypere forståelse av avhengigheter og det større bildet.

 

 

 

 

 

Les mer

STRATEGIUTVIKLING

 

Kartlegging av beslutningsgrunnlaget, idéutvikling, beslutningsprosesser og strategievaluering.

 

 

 

INNOVASJON

 

Fasilitere kreativitet og prosjektlede utviklingsprosjekter innen tjenester, produkter, prosesser og mer.

 

 

 

 

IMPLEMENTERING

 

Implementering av løsninger med endringsledelse og risikohåndtering.

 

 

 

 

 

 

Les mer

© Copyright 2015. All Rights Reserved.