Analyse

Tjenester

ANALYSE

 

Kunnskap og perspektiv er fundamentet beslutningene bygges på.

 

Analyse av interne og eksterne forhold og drivere

 

For å ta de viktigste valgene så må man vite hvilket perspektiv man har og hvor kunnskapsgrunnlaget starter og slutter. Analyse er et verktøy for å hente inn informasjon som skal danne et mer robust beslutningsgrunnlag. Det er derfor viktig at informasjonen som analyseres er den rette informasjonen.

 

Noen ganger er det ikke lett å vite helt nøyaktig hvilken informasjon som er den rette, derfor er det best å bruke litt ekstra tid til å vurdere hvor man skal lete og bruke flere kilder. Eksempler på analyser jeg benytter meg av er PESTEL, Porter's five forces, de syv S-ene, fire P-ene, fire K-ene, fem K-ene, verdikjede analyze 2x2 matrisen. Avslutningsvis kan en SWOT benyttes for å oppsummere informasjoen fra analysene.

 

 

Scenarieutvikling

 

Scenarieutvikling er en metode som brukes til å lage fokuserte fortellinger om grunnleggende forskjellige fremtider. Scenarier brukes i situasjoner hvor usikkerheten er stor og hvor det skal tas langsiktige beslutninger. Formålet er å bli bevisst hvordan man tenker, utvide forståelseshorisonten og gå utenfor komfortsonen. Scenarier kan stressteste en allerede utviklet strategi eller kartlegge potensielle trusler og muligheter i fremtiden, men mest er det ment som et verktøy for å styrke handlingsberedskapen.

 

Av alle analysemetoder så er dette min favoritt fordi man vil bli utfordret og overrasket hvis man bruker den riktig. Det er alltid noe drivere og endringer man ikke vet om eller har oversett. Scenarier er en reise inn i det ukjente, en oppdagelsesferd, et verktøy til å tenke mange mulige fremtider i en uforutsigbar fremtid.

 

Scenarieanalyse utføres som et prosjekt og fungerer aller best når det er rom for å involvere eksterne inn i prosessen. På den måten tilføres kunnskap og perspektiver som ikke eksisterer i organisasjonen fra før. Det kan være at det er nettopp der man finner de siste puslebitene som skal til for å ta de rette beslutningene.

 

Et eksempel på et tidligere scenarieprosjekt er The Iceberg Matrix Decision Model med Roel Castelein. Mer informasjon om prosjektet finnes her og her.

 

Jeg kan bidra som prosjektleder og som rådgiver. Hvis det er behov for deltaker i et scenarieprosjekt så er det også noe jeg kan være interessert i.

 

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.