Kunstledelse

Tjenester

Kunstledelse

 

Kunst kan fremme trivsel og vise kulturell forankring, men ved å ta noen grep kan kunst også bli en ressurs som fremmer kreativitet og innovasjon.

 

Går dere med tanker om å etablere en kunstsamling, eller trenger dere hjelp med den dere har? I så fall er jeg den rette å samarbeide med. En kunstsamling kan være en god investering og være en viktig del av bedriftens kultur, identitet og markedsprofil. Kunst kan inspirere, fremme glede, trivsel og kreativitet på arbeidsplassen, men det innebærer også et ansvar for kulturell arv og verdier. Løsningen på å møte ansvaret og høste fordelene er god planlegging, en gjennomtenkt strategi og ledelse av samlingen på områder som:

 

  • Samlingens profil og tilknytning til bedriften.
  • Målsetting, strategi og visjon for samlingen.
  • Retningslinjer for kjøp, salg og donasjoner.
  • Skattefradrag, verditaksering, forsikring.
  • Formidlingsplan og kontekstualisering.
  • Samarbeid med museer og andre aktører.
  • Krav til vedlikehold og behandling ved skade.
  • System for oversikt og sikkerhet.

 

Jeg er en uavhengig aktør og har ingen strategiske allianser med gallerier eller bestemte kunstnere. Dette sikrer at jeg står fritt til å anskaffe kunst fra kunstnere etter behovene til din bedrift.

 

Høres det interessant ut? I så fall vil jeg veldig gjerne høre mer om deres behov og foreslå hvordan jeg kan hjelpe dere enten som rådgiver eller prosjektleder. La oss derfor sette opp et uforpliktende møte, så finner vi ut av resten sammen.

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

© Copyright 2015. All Rights Reserved.