Digitalisering - Industri 4.0.

Tjenester

Digitalisering - Industri 4.0.

 

Industrien er i en transformasjon til å bli strømlinjeformet, automatisert og digitalisert. Målet er å øke effektivitet, redusere kostnader og tilby bedre produkter til markedet. Et kritisk element i denne transformasjonen er å gjøre produksjonsprosesser til et tilkoblet, smart og svært effektivt verdikjede-økosystem. Et system som dette innebærer også at det produseres data i alle ledd som kan gi et godt grunnlag for analyse av videre utvikling.

 

Data kan analyseres for å kartlegge forbedringer, synlighet i forretningspraksis, effektivitet og kan bidra til å finne flaskehalser. Men det viktigste er at det synliggjør muligheter for innovasjon. Dette forutsetter at selskapets systemer og ansatte er forberedte på å samle, analysere og utnytte dataen fordi den kun har verdi hvis den brukes til noe. En del av en digital transformasjon handler om å skape prosesser og gi ansatte mulighet til å transformere dataene som kommer fra ulike kilder, til konkrete handlinger.

 

På et overordnet nivå kan digital transformasjon legge et godt grunnlag for innovasjon og forretningsutvikling og gi et rammeverk for bedrifter å transformere organisasjonen som helhet. Når ansatte å gjøre jobben bedre, eller når de frigjøres fra produksjonslinjene, så kan de brukes til andre roller som fremmer kompetanseheving og utvikling. Dette er avgjørende fordi dagens industrielle produsenter konkurrerer på en global skala, og selskaper som tviholder på gamle måter å gjøre ting på og som ikke har fokus på kompetanseheving, vil ikke overleve i markedet. Med en strategi for digital transformasjon på plass, kan aktører innen industri og produksjon begynne å møte kundenes krav og forventninger og realisere fordelene med en mer effektiv, responsiv og fleksibel organisasjon.

 

På et detaljnivå kan digital transformasjon, spesielt i form av datalogging, gjøre det mulig å agere hurtig ved feil eller nedetid siden man raskt kan finne fram til årsak og omfang.

 

Det som er utfordringen for mange produsenter i vurdering av å omfavne digitalisering er å

  1. identifisere hvilke data som er viktig å logge
  2. velge løsninger til å logge og samle produksjonsdata
  3. analysere dataen
  4. kartlegge muligheter og velge strategi
  5. iverksette tiltak og endringsprosesser

 

Dette kan virke vanskelig og tidkrevende å gripe tak i en prosess som dette og samtidig opprettholde daglig drift.

 

 

Er du en produsent og kjenner du deg igjen i dette? I så fall har jeg løsningen for deg.

 

Trendlog.io gjør det mulig å samle data og gir overblikk over produksjon og forbruk, både i nåtid og over tid. Trendlog.io en sky-basert plattform for innsamling, oppbevaring og visualisering av data – målrettet for industri og produksjon. Data kan komme fra for eksempel produksjonslinjer, kjølerom eller generelt forbruk av el, vann, varme og gass.

 

Plattformen kan gi bedriftseiere og ledelsen lett og enkel tilgang til bedriftens drift og utvikling, både i samtid og over en lengre periode ved automatisk rapport generering etter eget ønske. Rapportene kan også gi et bedre beslutningsgrunnlag i prosessen i å optimalisere bedriften, produktivitet og konkurransedyktighet. Rapportene kan også gi sporbarhet over historikk, som kan være spesielt gunstig for aktører som rapporterer til myndigheter og andre interessenter innen CSR, miljø og ressursforbruk.

 

Plattformen er utviklet for å være et sentralt verktøy for å få overblikk over virksomheten slik at man ikke skal bruke ulike systemer for å holde øye med forskjellige produksjonslinjer og bruke et annet system for å ha overblikk over forbruk. Trendlog.io er dermed en tjeneste som løser flere utfordringer samtidig.

 

I tillegg til at Trendlog.io samler data, så er systemet ekstremt fleksibelt og kan utvikles etter ønske. Det er ingen begrensninger på innsamlingspunkter, lokasjoner osv. Trendlog.io-teamet har laget flere løsninger rundt omkring i verden som kommuniserer med eksisterende databaser, CRM/ERP og WMS-systemer. De har stor erfaring i å etablere interface til fysiske komponenter og er ekspert innen automatisering av produksjoner.

 

Jeg kan hjelpe dere med å få Trendlog.io installert i din virksomhet og bidra med analyse, kartlegge muligheter, lage en strategi sammen med dere, samt bidra som prosjektleder med å implementere endringer.

 

Hvis dette høres interessant ut, så kontakt meg på mh(@)creatiosconsulting.com eller mobil 45266121.

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.