Implementering

Tjenester

IMPLEMENTERING

 

Etter masse arbeid i utvklingsprosessen kommer den virkelige utfordrende delen, implementeringsprosessen. Dette er den avgjørende etappen for suksess eller fiasko.

 

Implementering av strategier og innovasjoner er den vanskeligste delen. Hvor suksessfull implementeringsprosessen blir er avhengig av hvor god bedriften er til å lede endringer og der ligger utfordringene. Folk liker som regel ikke endringer, men de kan tilpasse seg og være støttespillere hvis prosessen er tilrettelagt og planlagt for det. Den store trusselen er hvis endringene skremmer dem fordi de ikke har noe forhold til det ukjente og hvordan fremtiden vil bli for dem. Det er her boikottere og sabotørene dukker opp i prosessen.

Det er derfor noen fundamentale elementer som må være på plass for å få menneskene med på endringsprosessen. Fremmer eller hemmer kulturen i organisasjonen endring? Hva kommuniseres til hvem og når? Hvordan er endringsprosessen planlagt? Er systemer og prosesser konstruert på en måte som gjør det lettere eller vanskeligere å implementere endringsprosesser? Det er mange faktorer som skal være analysert og gjennomtenkt før en endringsprosess igangsettes og jeg kan bidra med alt fra analyse, planlegging til gjennomføring av endringsprosesser.

 

Jeg kan bidra som rådgiver eller prosjektleder i alle faser av en implementeringsprosess. For mer informasjon, kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

© Copyright 2015. All Rights Reserved.