Tjenester

Tjenester

RÅDGIVNING

 

Rådgivning er en tjeneste hvor klienten blir hjulpet til å utvikle løsninger til nye problemer eller løse komplekse utfordringer som ikke har fasit-svar.

 

Jeg ser på endringer som muligheten til å bli utfordret, å lære noe nytt og vokse. Ingenting forblir slik de har vært, alt er i endring. Jo fortere man aksepterer det, desto fortere kan mulighetene og truslene kartlegges og beslutninger fattes. Det handler om å å være modig, omfavne det ukjente, se på det som en mulighet og ta styringen.

 

Som rådgiver er jeg opptatt av å stille spørsmål, snakke med interessenter, observere og analysere data til jeg begynner å se et mønster. Hvis mønsteret viser seg å være riktig, så er neste skritt å tenke ut løsningene. Disse kan ikke jeg finne alene, vi finner dem sammen og ved å involvere ulike mennesker med forskjellig bakgrunn som kjenner bransjen. Disse er som regel interne, men kan også være eksterne. Så skal løsningene implementeres, det gjør vi også sammen.

 

Om det er ønskelig at jeg skal ha rollen som rådgiver gjennom hele prosessen, så gjør jeg det, eller så kan jeg være prosjektleder. Uansett er hvert case et prosjekt for meg og det viktigste for meg er

 

1. jeg har hjulpet kunden min med å finne de rette løsningene, og 2. at jeg har stått side om side med kunden fra første møte til implementeringsprosessen er avsluttet og evaluert, og 3. at kunden opplever at de har fått de beste løsningene på sikt.

PROSJEKTLEDELSE

 

Prosjektledelse handler i hovedsak om endringsledelse. Organisasjonen eller avdelingene er i tilstand A og skal til tilstand B. Det kan dreie seg om implementering av et nytt IT system, et utviklingsprosjekt for et nytt produkt eller restrukturering av organisasjonen. Uansett tilfelle er det en del grunnstener som må være på plass, det er mine fokusområder som prosjektleder.

 

Grunnsten 1, 2 og 3 er mennesker, mennesker og mennesker. Som prosjektleder handler det om å se menneskene, både de som er direkte og indirekte involerte, og vite hva som skal til for å få alle til å jobbe mot et felles mål. Det er ingen lett sak, spesielt hvis prosjektet berøer flere avdelinger hvor hver avdeling har sterke fagmiljøer med individuelle behov, prioriteringer og bekymringer.

 

Som prosjektleder er jeg fokusert på organisering av prosjektet, kommunikasjon- og samarbeid, teambuiliding, eierstyring, prosjektmål, arbeidsomfang, tidsplanlegging, kostnadsestimering, fremdriftsoppfølging, endringshåndtering, risikohåndtering og interessenthåndtering.

 

Alle prosjekter burde en effektiv oppstart med hvor hovedmålet er å skape klarhet og felles forventninger knyttet til mandat, organisering, roller, ansvar og mål, samt en evaluering etter prosjektavslutning. Dette vil jeg ta meg av som prosjektleder.

 

I de prosjektene det er relevant tar jeg også ansvar for kunde- og leverandørdialogen.

 

 

FASER OG INNHOLD

FASE 1

 

ANALYSE

 

 

FASE 3

 

INNOVASJON

 

Fasene kan leveres som enkeltpakker hvor du som kunden selv velger om det skal være i form av rådgivning eller som prosjektledelse, eller de kan leveres som et komplett prosjekt delt inn i faser.

 

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

© Copyright 2015. All Rights Reserved.