Innovasjon

Tjenester

INNOVASJON

 

I en fremtid med mange ulike potensielle scenarier er det viktig å være rustet for hurtig endring hvis markedet krever det.

 

Vi lever i en verden i hurtig endring og hastigheten til endringene akselerer ettersom kunnskap, løsninger og utfordringer deles i stadig større grad. Det er et faktum at mange bedrifters fremtidsutsikter defineres av deres evne til å være innovative, uansett om det gjelder produkter eller tjenester. Hvordan de er strukturerte for å være innovative og til hvilken grad er det avgjørende spørsmålet.

 

Utfordringen er at det er ikke noen fasitsvar, det er ikke en bestemt måte å være innovativ på, men det finnes verktøy og det er de jeg bruker som prosjektleder i innovasjonsprosesser. Innovasjonsprosesser må ledes som prosjekter, de må ha mål, resssurser og tydelig lederskap som vet å bruke både kreativitet og besluttsomhet på rett tid og som vet forskjellen mellom konseptfasen, designfasen, planleggningsfasen og implementeringsfasen. Jeg kan bidra i alle fasene innen dimensjonene tjeneste- og produktinnovasjon, prosess- og strukturinnovasjon, leveranseinnovasjon, nettverkinnovasjon og forretningsmodellinnovasjon.

 

Fasene kan leveres som enkeltpakker hvor du som kunden selv velger om det skal være i form av rådgivning eller som prosjektledelse, eller de kan leveres som et komplett prosjekt delt inn i faser.

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

© Copyright 2015. All Rights Reserved.