Strategiutvikling

Tjenester

STRATEGIUTVIKLING

 

Strategiprosesser handler om å lage kartet fram til målet.

 

Strategiprosesser er etter min erfaring noe av det mest interessante man kan være en del av. Hvis man er så heldig å kunne følge en strategiprosess hele veien gjennom de ulike dimensjonene idéutvikling, evaluering, beslutningsprosesser til fullført implementering så har man deltatt på en utrolig reise. Å visualisere hva som kan være, å skape, å håndtere utfordringer, stå på og skue utover det man har oppnådd i etterkant er en stor glede, men det er aldri lette prosesser. Strategien i seg selv er jo ikke hovedmålet, men verktøyet for å oppnå bedriftens formål og visjon.

 

Min lidenskap er å teste perspektivet, utfordre det man tror er mulig, oppdage risikofaktorer og håndtere endringsprosesser. Dette gjelder uansett om strategiprosessen ligger på nettverksnivå, bedriftsnivå, funksjonelt nivå eller om det gjelder forretningsutvikling innen produkter eller tjenester. Ingenting gir meg større glede enn å følge prosessen fra start til slutt, men hvis det kun er behov for meg i enkelte dimensjoner så bidrar jeg selvfølgelig med det også enten som rådgiver eller prosjektleder. Mine bidragsområder innen strategiprosesser er alt fra ideutvikling, evaluering, beslutning og implementering.

 

For mer informasjon så kontakt meg på mobil 452 66 121 eller e-post mh(at)creatiosconsulting.com

© Copyright 2015. All Rights Reserved.